Forside / Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi

Skab mere værdi – arbejd systematisk med cirkulær økonomi

Effektiv udnyttelse af alle ressourcer er en vigtig konkurrenceparameter for danske virksomheder. Der er store økonomiske og miljømæssige potentialer at hente for virksomheder, der arbejder systematisk med cirkulær økonomi. Målet er at bevare og vedligeholde produkters, materialers og ressourcers værdi i økonomien så lang tid som muligt – samtidig med at affaldsmængderne minimeres og kvaliteten bevares.

Omstillingen til cirkulær økonomi er en systematisk proces, hvor innovation spiller en afgørende rolle. Der er behov for nye teknologier, processer og nye grønne forretningsmodeller. Virksomheders produktionsmåder og ressourceforbrug skal gentænkes førend værdien af materialer og produkter kan udnyttes til fulde og spild kan minimeres.

Her spiller produktionsprocesser en helt central rolle. Med ressourceeffektive produktionsprocesser kan virksomheder gøre det muligt for sig selv at udnytte alle ressourcer optimalt samt reducere affaldsmængden gennem forebyggelse, genbrug og genvinding.

I EnergySolution har vi bl.a. kompetencer indenfor forretnings- og organisationsfilosofierne LEAN og Six Sigma. Det betyder, at vi bidrager til, at vores kunder kan reducere og forebygge spild. Samtidig gør vores kompetencer indenfor LCA (livscyklusvurdering) og LCC (levetidsomkostninger) det muligt for vores kunder at få overblik over deres produkters CO2-aftryk og totale pris fra vugge til grav.

UDBYTTE SOM KUNDE:

 • Invester trygt i nye løsninger, der fremmer cirkulær økonomi: Alle vores business cases bygger på grundige målinger og analyse af alle produktionsprocesser
 • Realiser FN’s verdensmål ved at arbejde systematisk og strategisk hen mod målene om at effektivisere vandforbruget og optimere energieffektivisering
 • Reducere og forebygge spild med hjælp fra vores kompetencer indenfor forretnings- og organisationsfilosofierne LEAN og Six Sigma
 • Få foretaget LCA (livscyklusvurdring) og LCC (levetidsomkostninger) af jeres produkt/produktion
 • Styrk jeres CSR-strategi og grønne profil udadtil
 • Få den rette viden og de rette kompetencer ift. at indarbejde cirkulær økonomi i jeres organisation
 • Få afdækket alle muligheder for at øge konkurrenceevnen, vækste og skabe nye arbejdspladser ved at arbejde med cirkulær økonomi
 • Få gentænkt og optimeret jeres produktionsmetoder og ressourceforbrug så alt udnyttes optimalt
 • Få afdækket alle jeres muligheder for nye innovative grønne forrentningsmodeller
 • Opnå en mere effektiv og miljørigtig affaldssortering og -håndtering med innovative løsninger
 • Gør jeres affald til en ressource: Overskudsproduktion og spild fra én virksomhed, kan indgå som værdifuld råvare eller ressource i den anden virksom­hed
 • Bliv en drivkraft for den nationale og europæiske omstilling til cirkulær økonomi

Begynd jeres systematiske arbejde med cirkulær økonomi – få besøg af én af vores rådgivere til en uforpligtende snak om jeres situation og behov.

Vores store netværk indenfor dansk industri og erhverv gør det også muligt for os at sætte vores kunder i forbindelse med de helt rette samarbejdspartnere i forhold til øvrige aspekter omkring cirkulær økonomi. 

Hvad er cirkulær økonomi:

Cirkulær økonomi er det modsatte af lineær økonomi, hvor fokus er på at udvinde råstoffer, fremstille produkter, forbruge og smide væk. I cirkulær økonomi arbejder med ud fra målet om, at alle ressourcer skal bruges til fulde. Devisen er, at ingen ressourcer og intet materiale eller affald må gå til spilde, så længe det kan have værdi for andre virksomheders produktion.


Mød vores hold af  TelefonE-mail

  Besked er sendt!

  Vi vender retur til dig snarest muligt.

  Vil du høre mere?

  Vil du høre mere eller har du spørgsmål til os, så kontakter vi dig meget gerne på tlf. eller mail.   TelefonE-mail