Forside / CO2-kortlægning

CO2-kortlægning

EN VERDEN I FORANDRING – HVORDAN BLIVER I KLAR TIL REJSEN?

CO2-kortlægning af jeres virksomhed
En CO2-kortlægning er en opgørelse af jeres virksomheds samlede udledning af CO2, også kaldet et klimaregnskab.

Når I får opgjort jeres virksomheds CO2-udledning, finder vi jeres baseline og hvor potentialerne for forbedring er, både hos jer selv og, alt efter scope, også i jeres leverandør-og forsyningskæde.

Det er altså et helt essentielt sted at starte, for virksomheder der gerne vil arbejde mere bæredygtigt og have fokus på deres miljøpåvirkning. Noget der i de seneste år, er kommet stor efterspørgsel efter, med øget national lovgivning, globale forpligtelser og stigende krav fra de finansielle investorer, medarbejdere, kunder og leverandører.

Hvordan laves CO2-kortlægningen og hvad kan I bruge den til?

Helt lavpraktisk betyder det, at vi i samarbejde med jer afdækker jeres succeskriterier og ambitionsniveau, hvorefter vi kortlægger og analyserer jeres virksomheds nuværende energi- og ressourcestrømme. Herved får vi kortlagt jeres baseline og klimaregnskab for scope 1, 2 og 3.

Bagefter udarbejder vi med udgangspunkt i jeres ambitionsniveau en hotspot analyse og identificerer relevante indsatsområder. Så vi sammen med jer kan udarbejde en handlingsplan for reduktionstiltag, som tager højde for jeres forretningsstrategi og ambitioner.

Og til slut definerer vi sammen med jer, jeres kort- og langsigtede klimamålsætninger, så I evt. kan lave forpligtigelser mod internationale standarder fx Science Based Target Initiative (SBTi) og dermed vise markedet og jeres kunder at I har ambitioner og en plan for vores fælles fremtid.

Det vil sige at CO2-kortlægningen, udover at give jer dokumentation for jeres virksomheds samlede CO2-aftryk også udstyrer jer med kort- & langsigtede klimamålsætninger og en handlingsplan for opnåelse af disse, så I kontinuerligt kan arbejde med at nedbringe jeres CO2-udledning og forbedre jeres grønne indsats, år efter år.

Og vi slipper jer ikke nødvendigvis her, for vi har et team af landets bedste rådgivere og ingeniører, der også kan sørge for gennemførelse af projekterne i tæt samarbejde med jer.

Kom i gang med CO2-kortlægning af jeres virksomhed
Tag fat i os for en snak om hvad en CO2-kortlægning af jeres virksomhed kan skabe af værdi for jer og hvordan I kommer i gang.

Hvordan bidrager CO2-kortlægningen til jeres bæredygtige rejse:

Kontaktperson
Kontaktperson


Mød vores hold af  TelefonE-mail

  Besked er sendt!

  Vi vender retur til dig snarest muligt.

  Vil du høre mere?

  Vil du høre mere eller har du spørgsmål til os, så kontakter vi dig meget gerne på tlf. eller mail.   TelefonE-mail