EnergySolution arbejder for at nå FN’s verdensmål

EnergySolution arbejder for at nå FN’s verdensmål

EnergySolution arbejder for at nå FN’s verdensmål 2200 1424 EnergySolution A/S

Danmark er blandt de bedste FN-lande mht. til at realisere FN’s verdensmål. Både i 2017 og 2018 indtog vi fornemt andenpladsen, hvilket understreger, at målene er højt på agendaen i danske virksomheders CSR-strategier samt i dansk politik – og med god grund.

 

De 17 verdensmål skal sikre en bæredygtig udvikling verden over, hvorfor det er vigtigt, at danske virksomheder interesserer sig for målene.

 

Mange danske virksomheder er allerede i dag frontløbere indenfor grøn energi, vand og cirkulær økonomi. De er til stede i mange afkroge af verden, hvor de skaber gode arbejdspladser.

 

Men selvom Danmark er blandt de bedste FN-lande, mangler et stort antal danske virksomheder fortsat at få øjnene op for de mange forretningsmuligheder, der følger med målene. Ifølge Dansk Erhverv, er det særligt danske virksomheder i SMV-kategorien, som skal til at få integreret verdensmålene i deres forretningsmodel.

 

Det er i dag hovedsageligt store danske virksomheder med mere end 250 medarbejdere, der i større eller mindre grad beskæftiger sig med målene. I EnergySolution arbejder vi derfor for at få flere danske virksomheder til at sætte verdensmålene højt på agendaen.

 

Verdensmål, hvor EnergySolution bidrager med rådgivning

Der er rigtig meget godt at hente for virksomheder, der interesserer sig for verdensmålene – og det uanset virksomhedens størrelse. Energi- og procesoptimeringer kan bl.a. resultere i store energibesparelser eller reduceret vandforbrug, hvilket i sidste ende kan ses på bundlinjen.

 

I EnergySolution arbejder vi dagligt på at gøre det muligt for vores kunder at få implementeret de verdensmål, hvor vi har erfaring og ekspertise. Uanset om vores kunde er en stor virksomhed eller en del af SMV-kategorien, så kan vi bidrage med viden om bl.a. bæredygtig energi, industri, økonomisk vækst samt ansvarligt forbrug og produktion.

 

Vi kan være med til at opbygge og styrke vores kunders cirkulære økonomi og CSR-profil, så Danmark fortsat er blandt de bedste FN-lande mht. implementering af FN’s 17 verdensmål. Det er primært inden for de følgende 5 mål vi kan hjælpe vores kunder med at gøre en forskel og være med til at sikre en bæredygtig udvikling.

 

 • Mål 6. Rent vand og sanitet

Delmål 6.4 omhandler øget effektivisering af vandforbruget i alle sektorer

EnergySolution yder rådgivning vedr. reduceret vandforbrug i forskellige brancher så som slagterier, bryggerier og andre fødevarevirksomheder, hvor der ofte bruges drikkevand til rengøring m.m.

 

 • Mål 7. Bæredygtig energi

Delmål 7.3 omhandler forbedring af energieffektivisering

EnergySolution er eksperter i energieffektivisering. Vi bidrager ikke kun med energieffektiviserings-projekter ude ved vores kunder. Som meningsdanner og sparringspartner for Energistyrelsen og brancheorganisationer indenfor området, er vi med til at sætte rammerne for energieffektiviseringen i Danmark.

 

 • Mål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål 8.4 omhandlende forbedring af global udnyttelse af ressourcer til forbrug og produktion uden miljøforringelse

EnergySolution har fokus på økonomisk fornuftige business cases og ikke blot energiforbedringer. Vi arbejder meget med kapacitetsforøgelse på anlæg, så der produceres mere for de samme energiressourcer.

 

 • Mål 9. Industri, innovation og infrastruktur

Delmål 9.4 omhandlende mere effektiv udnyttelse af ressourcer i infrastrukturen og eftermonteringsindustrien, samt øget brug af rene teknologier til industrielle processer

EnergySolution yder rådgivning på netop disse områder (fx om naturlige kølemidler, alternative brændselsformer samt varmegenvinding og salg af overskudsvarme, hvilket også kommer i spil i delmål 7.3.

 

Delmål 9.5 omhandlende øget forskning og udvikling

EnergySolutions netværk i industrien, samt de projekter vi indgår i, gør os til oplagt partner på fx EUDP og ELFORSK projekter.

 

 • Mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion

 Delmål 12.5 omhandlende reduktion af affaldsmængder gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genvinding

EnergySolutions kompetencer indenfor forretnings- og organisationsfilosofierne LEAN og Six Sigma bidrager til reduktion og forebyggelse af spild. Samtidig gør vores kompetencer indenfor LCA det muligt for vores kunder at få overblik over; hvor miljøpåvirkningerne kommer fra og hvor optimeringsmulighederne er (fx hvordan man på bedst mulig måde genbruger og genvinder affald fra produktionen) . Samtidig gør vi op med eventuelle ‘green lies’.

 

Delmål 12.6 omhandlende opmuntring af store virksomheder til at arbejde og rapportere bæredygtighed

EnergySolution kan være en fast samarbejdspartner indenfor energieffektivitet, energiledelse, CO2-kvoter og footprint, spildreduktion ved Six Sigma og LCA-analyser.

 

 

 

 

   TelefonE-mail

  Besked er sendt!

  Vi vender retur til dig snarest muligt.

  Vil du høre mere?

  Vil du høre mere eller har du spørgsmål til os, så kontakter vi dig meget gerne på tlf. eller mail.   TelefonE-mail