Forside / Grønne forretningsmodeller

Grønne forretningsmodeller

Grønne forretningsmodeller kan styrke driften og økonomien

Grønne forretningsmodeller er virksomheders mulighed for at imødekomme de store krav, der i dag stilles til øget bæredygtighed i dansk industri. Ved at tænke grønt skaber virksomheder et bæredygtigt fundament, der sikrer dem, at de påvirker klima og miljø mindst muligt, uden det går ud over produktkvalitet og bundlinje.
I EnergySolution hjælper vi dagligt kunder med at gennemtænke, strukturere og udvikle realistiske grønne forretningsmodeller. Målet er at styrke kundernes energi- og ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og grønne profil udadtil.

Med udgangspunkt i cirkulær økonomi bidrager vi med løsninger, der gør det muligt for vores kunder at udnytte alle ressourcer til fulde og begrænse forbruget. Vi er totalleverandør, hvilket gør, at vores kunder kan arbejde seriøst og struktureret med alle grønne visioner, så de kan realisere og illustrere bæredygtige ambitioner, ideer og tanker for sig selv og omverdenen.

Vi kan bidrage med implementering af grønne forretningsmodeller strategisk i hele organisationen: fra ledelsesniveau til medarbejderadfærd og al praktik ifb. business cases og proces- og optimeringsprojekter.

Derudover kender vi alle relevante muligheder for tilskud til grønne forretningsmodeller, hvilket gør det muligt for særlig SMV’er at få tilskud til rådgiverydelser og projekter (gratis rådgivning). Over hele landet er der puljer åbne, der giver tilskud til at SMV’er kan få udnyttet ressourcerne bedre og få rådgivning til den grønne forretningsplan. SMV’er kan få refunderet op til 100% af udgiften til ekstern rådgivning på området og har mulighed for at få op til 30% refusion af implementeringen.

UDBYTTE SOM KUNDE

 •  få gennemtænkt hele jeres forretningsmodel med fokus på realistiske grønne projektmål og -planer
 • bliv præsenteret for alle relevante tilskudsordninger
 • få kortlagt jeres nuværende grønne indsats og status med bl.a. måling af performance og ressourceforbrug af maskiner og processer
 • få support og implementering af ledelsessystemer såsom ISO 50001 Energiledelse
 • få foretaget livscyklusanalyser der viser, hvordan produkter og processer påvirker miljøet
 • reducer energiforbruget og opnå en styrket driftsøkonomi
 • reducerer forbruget af ressourcer og råmaterialer samt mængden af spild/affald
 • kom sikkert i mål med fleksible projektledelse af både forløb og projekter
 • få en styrket CSR-strategi og grønnere profil internt og eksternt
 • få afdækket alle muligheder for øget konkurrenceven og nye forretningsmuligheder med udgangspunkt i cirkulær økonomi
 • få realiseret og implementeret FN’s verdensmål
 • reducer CO2-udslippet og få verificeret CO2 footprint for produkter og CO2-regnskaber
 • reducer omkostninger til nye materialer og affaldsbortskaffelse
 • få præsenteret innovative og bæredygtige løsninger indenfor bl.a varmepumper, ventilation, termiske processer, køl, befugtning og overskudsvarme

Bliv klar på fremtiden med en grønnere forretningsmodel – få besøg af én af vores rådgivere til en uforpligtende snak om jeres situation, behov og mulighed for tilskudsordninger. Kontaktoplysninger på relevante medarbejdere finder du i højre side.

Hvad er en grøn forretningsmodel:

Grønne forretningsmodeller er de værktøjer og hjælpemidler, der gør det muligt for virksomheder at skabe og udvikle en mere bæredygtig drift. De sikre, at virksomheder er forberedt på fremtidige krav fra lovgivning og kunder ift. bl.a. energiforsyning, knappe ressourcer, affaldssortering og reduceret klima- og miljøbelastning.


Mød vores hold af  TelefonE-mail

  Besked er sendt!

  Vi vender retur til dig snarest muligt.

  Vil du høre mere?

  Vil du høre mere eller har du spørgsmål til os, så kontakter vi dig meget gerne på tlf. eller mail.   TelefonE-mail