Hadsund Bys Fjernvarme

Optimering af fjernvarmenet
Case Hadsund Bys Fjernvarme

Hadsund Bys Fjernvarme

Hadsund Bys Fjernvarme 1000 667 EnergySolution A/S
Optimering af fjernvarmenet

Det var meget positivt, men også lidt tankevækkende at vores tidligere renoveringer kunne realisere en energibesparelse svarende til en tredjedel af vores årlige krav. Vi havde egentlig indberettet det vi mente var dokumenterbare besparelser ifbm. disse projekter.

– Bo Holt Andreassen, Direktør ved Hadsund Bys Fjernvarme

 

UDGANGSPUNKT:

Hadsund Bys Fjernvarmeværk forsyner Hadsund med CO2-neutral fjernvarme baseret på fyring med flis samt drift af et solvarmeanlæg. Fjernvarmeværket ønskede hjælp til håndtering af sine energibesparelser for 2018 og fremefter. Derfor indgik man en totalaftale med EnergySolution, som kom til at stå for håndteringen.

UDFORDRING:

I forbindelse med EnergySolutions håndtering af fjernvarmeværkets energibesparelser besøgte vores eksperter i fjernvarme Hadsund. Her opdagede man, at fjernvarmeværket formentlig havde store energibesparelser til gode fra et større renoveringsprojekt i 2015.

De dengang indberettede energibesparelser var kun baseret på de direkte beregnede besparelser, der blev opnået, da man udskiftede fjernvarmerør. Man havde ikke beregnet de sekundære energibesparelser, som opstod, da en ny ringforbindelse blev etableret.

Med den nye ringforbindelse blev fremløbstemperaturen reduceret, hvormed nettabet i hele fjernvarmenettet bliver mindre. Dermed skulle de allerede indberettede energibesparelser korrigeres, og de sekundære dokumenteres.

PROJEKTET:

EnergySolution beregnede og analyserede alle energibesparelserne ved projektet fra 2015. Vi fik adgang til al data, som vi analyserede på baggrund af fremløbstemperaturen i hovednettet, samt de tilhørende temperaturer i undernettene.

På den baggrund dokumenterede vi en sekundær energibesparelse, der var mere end syv gange så stor som den først beregnede energibesparelse ved etablering af ringforbindelsen.

Udover korrigeringen af de allerede indberettede energibesparelser, kunne vi på baggrund af vores beregninger også præsentere andre mulige energibespare-projekter i Hadsunds fjernvarmenet. Projekterne var bl.a. styring af fremløbstemperatur, temperaturoptimering og ændringer i varmeveksler-
setup.

DET FIK HADSUND BYS FJERNVARMEVÆRK:

 • Korrigering af indberettede energibesparelser fra et tidligere
  projekt, hvilket resulterede i en syvdobling af allerede
  opnåede energibesparelser
 • Overblik over konkrete mulige energibespare-projekter

PROJEKTETS UDBYTTE I TAL:

 • Energibesparelse: 0,73 GWh/år

OPLEVER I LIGNENDE PROBLEMSTILLINGER?

Ønsker I at energioptimere jeres fjernevarmenet, er I mere end velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om lige netop jeres behov.  TelefonE-mail

  Besked er sendt!

  Vi vender retur til dig snarest muligt.

  Vil du høre mere?

  Vil du høre mere eller har du spørgsmål til os, så kontakter vi dig meget gerne på tlf. eller mail.   TelefonE-mail