Forside / Industriel tørring

Industriel tørring

HVAD ER INDUSTRIEL TØRRING?

I mange industrier er det nødvendigt, at ens produkter eller råmaterialer tørres. Tørring er derfor en stor og vigtig del af et produktionsflow, fordi man med tørrelinjer kan opnå den rette produktværdi, -kvalitet og -mængde.

OPTIMAL TØRRING OPRETHOLDER PRODUKTVÆRDIEN

Industriel tørring er en stor del af mange produktioner. Men meget tørreudstyr udnyttes ikke optimalt, hvilket kan resultere i produktforringelser og tørring til overpris. Det sker f.eks. hvis en tørrelinje kører med forskellige produkter, men er indreguleret efter det produkt, der skal tørres mest. De andre produkter risikerer at blive overtørret og miste produktværdi.

EnergySolution har kompetencer indenfor mange typer af tørring i forbindelse med produktion. Vi har bl.a. optimeret produktionen for fiskefoderproducenten BioMar samt erfaring med tørring af træ, gær, vaskepulver, spegepølser, løg, asfalt, sand og tyggegummi. Det gør os i stand til at finde det rette setpunkt – de bedst mulige nøgletal – for mange typer af produktion, så produktværdien opretholdes.

UDBYTTE FOR KUNDEN: ØGET PRODUKTKVALITET SAMT MINDRE SPILD

 • Opnå øget produktværdi, -mængde og – kvalitet samt en større ensartethed hele året rundt uafhængigt af standen på produktets råmateriale.
 • Reduceret energiforbrug pr. kilo produkt og dermed forbedret driftsøkonomi.

VORES ERFARING: STORT KENDSKAB TIL MANGE TØRREPROCESSER

EnergySolution har rådgivet kunder til at optimere deres produktion med bl.a. spraytørring, fluidbed, båndtørrer, tromletørrer, driacoater og spinflash. Samtidig er vi opdateret på aktuelle miljøafgifter, hvormed vi kan rådgive vores kunder, så de hverken betaler for meget eller for lidt i miljøafgifter f.eks. når de skal aflede restprodukter til rensningsanlæg. Er der tale om udledning af gasser, har vi også kompetencerne til at optimere reducering af lugtgener.

Vores erfaring med tørreprocesser gør os kompetente til at undersøge produktionsflow ved blandt andet at måle, indsamle og analysere data ud fra Six Sigma – en metode, der afdækker, hvordan årsager til spild hænger sammen, og hvordan man undgår det. Dermed kan vi finde de bedst mulige optimerings- og effektiviseringsløsninger af styringssystemer – hvad enten der er tale om optimering af eksisterende produktionsflow eller projektering af nye.

Kontaktperson


Mød vores hold af  TelefonE-mail

  Besked er sendt!

  Vi vender retur til dig snarest muligt.

  Vil du høre mere?

  Vil du høre mere eller har du spørgsmål til os, så kontakter vi dig meget gerne på tlf. eller mail.   TelefonE-mail