Jydsk Aluminium Industri

Indkapsling af støbecelle
Case Jydsk Aluminium Industri 2

Jydsk Aluminium Industri

Jydsk Aluminium Industri 629 256 EnergySolution A/S
Indkapsling af støbecelle

Vores indgangsvinkel til projektet var, at vi ville spare energi.
Men vi har fået en væsentlig sidegevinst i form af bedre arbejdsmiljøforhold. Udsugningsforholdene er blevet meget bedre og det betyder mindre røg i de områder, hvor
medarbejderne står.

– Teknisk Direktør Bo Jensen Jydsk Aluminium Industri A/S

 

Kunde

Jydsk Aluminium Industri (JAI) er beliggende i Herning og er et af Europas største kokillestøberier for aluminium med mere end 70 års erfaring med kokillestøbning. JAI støber og bearbejder højteknologiske emner, som leveres direkte til montagebånd hos en række førende europæiske virksomheder.

Projekt

Projektet omfatter forbedring af indeklima i støberiet, samt optimering af energiforbrug til ventilation:

 • Forbedring af indeklimaet, da der genereres meget røg og varme ved støbning
 • Ændring i ventilationskonceptet for mere energieffektiv drift

Udfordringer

På et støberi afgiver produktionen meget varme, samtidig med at der udvikles røg. Både varmen og røgen ligger sig under loftet, og det er derfor nødvendigt at anvende meget udsugning. Derfor var det nødvendigt, at revurdere det eksisterende ventilationskoncept med udsugning under loftet i støberiet, for at sikre et acceptabelt indeklima uden at ventileringsomkostningerne eskalerer.

Løsning

En gennemgangen af ventilationen hos JAI viste, at der kunne spares meget energi ved at ændre ventilationskonceptet ved støbecellerne fra loftsudsugning, til indkapslet udsugning ved forureningskilden. JAI byggede derfor en konstruktion, der indkapsler støbecellerne og giver koncentreret udsugning inde i støbecellen. Indkapslingen fjerner forureningen ved kilden og dermed beskyttes medarbejderne mod røg og varme, i langt højere grad end førhen.

Resultat

Med indkapslingen af støbecellerne har JAI stort set sparet loftsudsugningen væk. Det resulterer i en energibesparelse på 300.000 kWh om året. For JAI er det dog ikke er den eneste fordel, da medarbejderne i støberiet har fået markant bedre arbejdsmiljøforhold, da røg og varme fjernes direkte ved kilden.
Indkapslingen har også haft en køleeffekt, da støbecellen ikke længere afgiver så meget strålingsvarme ud i rummet. Det har specielt betydning om sommeren, hvor det tidligere var nødvendigt med køling. Nu suges varmen ud med udsugningen, så den via varmegenvindingen kan bruges til opvarmning andre steder i virksomheden.

Har jeres virksomhed en lignende problemstilling?

Så er I mere end velkomne til at kontakte os for en skræddersyet løsning på jeres udfordring.

   TelefonE-mail

  Besked er sendt!

  Vi vender retur til dig snarest muligt.

  Vil du høre mere?

  Vil du høre mere eller har du spørgsmål til os, så kontakter vi dig meget gerne på tlf. eller mail.   TelefonE-mail