Jydsk Aluminium Industri

Afgasning af sandkerner
Case Jydsk Aluminium Industri 1

Jydsk Aluminium Industri

Jydsk Aluminium Industri 630 257 EnergySolution A/S
Afgasning af sandkerner

Samarbejdet med EnergySolution resulterede i et nyt afgasningskoncept for vores sandkerner. Med det nye koncept opnåede vi en forbedret kvalitet og et reduceret energiforbrug grundet færre omsmeltninger.

– Teknisk Direktør Bo Jensen Jydsk Aluminium Industri A/S

 

Kunde

Jydsk Aluminium Industri (JAI) er beliggende i Herning og er et af Europas største kokillestøberier for aluminium med mere end 70 års erfaring med kokillestøbning. JAI støber og bearbejder højteknologiske emner, som leveres direkte til montagebånd hos en række førende europæiske virksomheder.

Projekt

Ved støbning af aluminiumsemner anvendes der typisk en kerne af sand til at sikre den indvendige udformning af støbeemnerne. Sandet slåes senere ud af det støbte aluminiumsemne. Sandkernerne holdes sammen af lim, der afgasser under støbningens høje temperaturer, hvilket påvirker kvaliteten af støbeemnerne negativt pga. gasstød ud gennem selve støbningen. Derfor er der behov for at afgasse sandkernerne inden støbning. Denne udfordring har man tidligere til dels løst ved at fordampe vandet fra sandkernerne i microovne, da man var af den opfattelse at gasstødene hovedsageligt skyldtes vandfordampning. Der var dog stadig en stor kassationsrate af støbte aluminiumsemner pga. gasstød. Den høje kassationsrate resulterer i mange omsmeltninger og dermed et stort energispild.

Løsning

Under konceptafklaringen blev der udført adskillige praktiske tørringstest af sandkerner og i den forbindelse stod det klart, at afgasning af limen var en væsentlig del af afgasningen. De opnåede resultater blev anvendt til at udvikle en kontinuer afgasningsovn, der afgasser ved 40 ºC over limens pyrolysetemperatur. Herved kan gastrykket bringes ned under støbningen. Konceptet for afgasningsovnen blev forfinet med en forvarmerzone drevet af overskudsvarmen fra efterkølingszonen. Det nye koncept for afgasning af sandkerner har resulteret i markant færre kassationer af aluminiumsstøbninger. Derfor er der nu også færre omsmeltninger af kasserede støbninger, hvilket resulterer i et lavere specifikt energiforbrug andre steder i virksomheden.

Har jeres virksomhed en lignende problemstilling?

Så er I mere end velkomne til at kontakte os for en skræddersyet løsning på jeres udfordring.

   TelefonE-mail

  Besked er sendt!

  Vi vender retur til dig snarest muligt.

  Vil du høre mere?

  Vil du høre mere eller har du spørgsmål til os, så kontakter vi dig meget gerne på tlf. eller mail.   TelefonE-mail