GLASPARTNER

Energisyn

GLASPARTNER

GLASPARTNER 2551 1060 EnergySolution A/S
Livscyklusanalyse (LCA)

Vi er i skarp konkurrence med udenlandske leverandører til byggebranchen. Derfor står vi stærkere nu, hvor vi har en livscyklusvurdering i hånden.
Nu kan jeg vise vores danske kunder, at vores CO2-udledning er væsentlig mindre end vores nærmeste konkurrenters, i Polen. Det er et godt udgangspunkt for os, når vi som underleverandør går ind og byder på det stigende antal opgaver, hvor bygherren har fokus på klimaet og miljøet.

– Ib Madsen, CEO ved GLASPARTNER

 

Udgangspunkt:

Esbjergvirksomheden GLASPARTNER rådgiver sine kunder om valget af glasløsninger, og man producerer og leverer selv alt i glas.

Udfordring:

Leverandører til byggebranchen er udsat for konkurrence – ikke bare fra danske virksomheder, også fra virksomheder i udlandet. Men byggebranchen i Danmark insisterer stadigt mere på bæredygtig produktion igennem hele forsyningskæden. Dansk Byggeri estimerer at 60 pct. af deres medlemmer ønsker at bygge bæredygtigt. Dermed kan GLASPARTNER få fordel af at kunne dokumentere sine produkters CO2-udledning på ordre-niveau.

Projektet:

EnergySolution har kortlagt GLASPARTNERS produkter fra ”vugge til port”, dvs. over hele sortimentets livscyklus fra fremskaffelsen af råvarer, til produktet er emballageret og klar til at blive fragtet ud til kunderne.

Projektet omfattede:

 • Kortlægning, validering og indsamling af data
 • Udarbejdelse af LCA for den samlede virksomhed
 • Udarbejdelse af datamodel for produktredegørelse
 • Udvikling af værktøj til beregning af ordrespecifik klimapåvirkning
 • Benchmark-analyse af konkurrenter i udlandet
 • Integration i produktions-flow
 • Udarbejdelse af salgsunderstøttende værktøjer og materiel
 • Identifikation af initiativer, der kan reducere klima- og miljøpåvirkninger, både på virksomhedsniveau og på produktniveau.

Projektet blev gennemført over tre mdr. Glaspartner blev primært involveret i dataindsamlingen og ved tilpasninger af virksomhedens ERP-systemer.

Livscyklusanalysen har vi præsenteret i en detaljeret rapport, leveret med et beregningsværktøj, som sætter GLASPARTNER i stand til at beregne, nøjagtig hvor stor CO2-udledningen er for specifikke ordrer på forskellige typer af termoruder.

Det fik GLASPARTNER:

 • En fuldt dokumenteret livscyklusanalyse (LCA) af virksomheden og dens forskellige produkter
 • Et værktøj til at beregne det konkrete CO2-aftryk på produktniveau
 • En benchmark-analyse, der viser, at GLASPARTNER er et mere klima- og miljøvenligt valg end de nærmeste konkurrenter
 • Et klart billede af, hvor virksomheden og dens produkter belaster klimaet og miljøet mest, og hvor man derfor kan sætte ind for at reducere påvirkningen

Projektets udbytte:

 • Et eksakt tal, der viser CO2-belastningen pr. kilo varer
 • Et tilsvarende tal for konkurrerende leverandører i Polen
 • Uvurderlige konkurrencefordele sammenlignet med den begrænsede engangsinvestering i livscyklusanalysen

Oplever I lignende problemstillinger

Ønsker I en livscyklusanalyse af jeres virksomhed eller produkter, så tag endelig fat i os for en uforpligtende snak om lige netop jeres ønsker, muligheder og behov.  TelefonE-mail

  Besked er sendt!

  Vi vender retur til dig snarest muligt.

  Vil du høre mere?

  Vil du høre mere eller har du spørgsmål til os, så kontakter vi dig meget gerne på tlf. eller mail.   TelefonE-mail