Forside / Livscyklusvurdering

Livscyklus for bæredygtig business

Både kunder, leverandører og medarbejdere spørger i stigende grad efter bæredygtige løsninger, hvor man har tænkt på tværs af hele værdikæden og på langs af produktets levetid.
Derfor tilbyder vi nu at måle på hele din produktion og optimere den, så du kan dokumentere din bæredygtighed over hele dit produkts livscyklus, det, der ofte bliver betegnet som fra ’vugge til vugge’.

Tænk på et klassisk bæredygtigt produkt som en elbil. En elbil kan kun betragtes som bæredygtig, hvis den bliver produceret bæredygtigt og kører på vedvarende energi, og hvis materialerne enten kan genbruges eller skrottes uden at skade miljøet.

Der er altså kommet nye konkurrenceparametre, så det ikke længere er nok, når et industriprodukt har den rigtige pris og virker efter hensigten. Fodaftrykket over produktets levetid – altså produktionen, brugen og bortskaffelsen – skal være så skånsomt som muligt for samfundet, miljøet og klimaet.
Det kan vi hjælpe dig med. Hos EnergySolution kan vi analysere din værdi- og forsyningskæde, så du kan optimere dit energiforbrug, få dine procedurer certificeret og efterfølgende dokumentere dine bæredygtige løsninger.

Vi hjælper dig med at kortlægge og dokumentere dit produkts CO2-udledning gennem den samlede værdikæde og/eller forsyningskæde.
Og vi hjælper dig med at udvikle alternative måder at producere, distribuere og bortskaffe på, så det sker mere klimavenligt og miljørigtigt.

God samvittighed – ansvarlig profil

Vores bæredygtige løsninger er designet til at betale sig hjem inden for få år. Samtidig er vores livscyklusvurdering og handleplan værdifuld bæredygtig branding.
Du kan markedsføre dine produkter med langt større troværdighed og stå stærkere i konkurrencen om fremtidens grønne forbrugere og B2B-kunder. Og du kan veksle risikoen for at rende ind i en shitstorm på sociale medier til chancen for at blive omtalt positivt af virksomhedens stigende antal ambassadører.

En sådan Livscyklusvurdering giver dig ro i maven og en langt stærkere platform, du kan udvikle din virksomhed på og trække talent til.

Seniorrådgiver Michael H. Hansen forklarer:

”Du kan have et godt økologisk produkt i en bio-nedbrydelig emballage. Men hvis dine køle- og ventilationsanlæg kører på gamle udtjente pumper, bliver det svært for virksomheden at opretholde en bæredygtig profil.
 Det samme gælder, hvis du har energioptimeret din produktion, men stadig køber ind til den uden at tænke i bæredygtige materialer og transport.
Vi hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger og gennemføre dem, så du kan have god samvittighed og en ansvarlig virksomhedsprofil.”

Livcyklusvurdering – det gør EnergySolution

Vi hjælper dig med at analysere miljø- og klimabelastningen (LCA) og alle de omkostninger (LCC), der er forbundet med jeres produkters livscyklus. Vi regner ud, præcis hvad produktionen koster, og hvordan den belaster miljøet og klimaet i alle faser: fra udvinding af råmaterialer og selve produktionen af produktet over brugen af det, inklusive vedligeholdelse og reparation, til nedbrydning og bortskaffelse af evt. restprodukter.

Det gør vi:

 • Afgrænser projektets omfang (værdikæde, forsyningskæde og/eller produktniveau)
 • Måler og analyserer det energi- og ressourceforbrug, din virksomhed har ansvar eller medansvar for
 • Laver en samlet CO2-beregning
 • Udarbejder din handleplan med fokus på bæredygtige processer i produktionen, genbrug eller optimal bortskaffelse af produkterne og valg af nye og mere bæredygtige råvarer
 • Bistår med eventuelle certificeringer: ISO 14001 (miljøledelse), ISO 14008: (økonomisk vurdering af miljøpåvirkninger) og ISO 14044 (livscyklus)

Kontakt os gerne for en uforpligtende dialog om de muligheder I har for at tænke i bæredygtig livscyklus.

Hvad er livscyklusvurdering (LCA):

LCA er en beregning af et produkts CO2 aftryk. Når man får lavet en LCA får man undersøgt, hvordan et produkt påvirker miljøet fra det produceres til det nedbrydes igen: Hvordan belaster det f.eks. miljøet at købe kul i Polen og fragte det til Danmark? Hvor meget CO2 udledes der i selve produktionen af et produkt? Hvordan har de forskellige råmaterialer brugt til det endelige produkt påvirket miljøet? Hvor lang tid tager det at nedbryde produktet igen? Hvordan påvirker nedbrydningsprocessen miljøet?

Hvad er livscyklusomkostninger (LCC)?:

LCC dækker over de såkaldte aktøromkostninger og eksternalitetsomkostninger. Aktøromkostninger er de reelle og potentielle omkostninger som virksomheder har i forbindelse med et produkts livscyklus. Aktører skal her forstås som f.eks. råmaterialeproducenter, udvikler, producenter, distributører, brugere, reparatører og bortskaffere. Derudover omhandler det også aktører, der har indirekte relations til livscyklus. Det kan f.ek.s være den, som driver et rensningsanlæg, og som mod betaling modtager spildevand fra f.eks. en fødevareproducent.
Eksternalitetsomkostninger dækker over de tab eller omkostninger andre end virksomheden har. Det kan f.eks. være naboer til virksomheden, offentlige kasser (staten, kommunen eller regionen), alle enkeltpersoner, kommende generationer, etc.


Mød vores hold afTelefonE-mail

  Privacy Preferences

  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.

  Vi anvender cookies på energysolution.dk, for at tilpasse indhold, funktioner og annoncer og analysere trafikken.

  Besked er sendt!

  Vi vender retur til dig snarest muligt.

  Vil du høre mere?

  Vil du høre mere eller har du spørgsmål til os, så kontakter vi dig meget gerne på tlf. eller mail.  TelefonE-mail