Forside / OML-beregninger

OML-beregninger

Få miljøgodkendt jeres lugt- og luftforurening på baggrund af OML

Når industrivirksomheder bygger en ny skorsten eller tilkobler en ny enhed til en eksisterende skorsten, skal der laves en miljøgodkendelse. Derfor skal emissioner og spredning af partikler og stoffer beregnes.

I EnergySolution tilbyder vi spredningsberegninger af virksomheders lugt- og luftforurening på baggrund af programmet OML-multi 6,2. OML-modellen er anerkendt til både luft- og lugtberegninger og punktkilde- og arealkildeberegninger. OML står for “Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller” og er en såkaldt atmosfærisk spredningsmodel, der kan beregne udbredelsen af luftforurening op til 10-20 km. væk fra kilden – f.eks. en skorsten.

Når vi vurderer OML-beregningerne, benytter vi Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier og konkrete afgørelser fra miljømyndighederne.

UDBYTTE SOM KUNDE:

 • Få miljøgodkendt jeres udledning
 • Få undersøgt, om I overholder myndighedernes krav, alle vilkår og grænseværdier
 • Få vurderet og dimensioneret jeres skorsten ifm. miljøgodkendelse eller påbud
 • Få kortlagt emissioner og spredning af partikler og stoffer over større områder
 • Få vurderet CO2-aftrykket

Kom i mål med jeres miljøgodkendelse – få foretaget OML-beregninger af EnergySolution. Tag fat i én af vores rådgivere til en uforpligtende snak om jeres situation og behov. 

Hvad er en OML-beregning?:

OML står for “Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller” og er en såkaldt atmosfærisk spredningsmodel, der kan beregne udbredelsen af luftforurening op til 10-20 km. væk fra kilden – f.eks. en skorsten. Den er udviklet af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), der nu er afløst af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.


Mød vores hold af  TelefonE-mail

  Besked er sendt!

  Vi vender retur til dig snarest muligt.

  Vil du høre mere?

  Vil du høre mere eller har du spørgsmål til os, så kontakter vi dig meget gerne på tlf. eller mail.   TelefonE-mail