Forside / Optimering af fjernvarmenet

Optimering af fjernvarmenet

Foruden tilstanden af fjernvarmerørene så har de hydrauliske forhold mht. tryk og temperatur i fjernvarmenettet stor indflydelse på varmetabet i nettet og derved driftsomkostningerne. Et fjernvarmenet kan optimeres på mange måder. Udskiftning af rør, ændrede rørdimensioner og pumpekapaciteter, ændring af rørtræk samt temperaturstyring er alle tiltag, som kan give en energibesparelse i form af reduceret varmetab.

UDBYTTE FOR KUNDEN

Rørudskiftninger med samme rørdimensioner er simple at regne på, men ændres der på dimensioner, rørtræk eller tryk og temperatur, bliver det hurtigt nødvendigt med mere komplicerede beregninger, som er uden for rækkevidde for de fleste forsyningsvirksomheder.

VORES ERFARING

Vi har medarbejdere med mange års erfaring med fjernvarmenet og har de regnetekniske kompetencer til at løse komplicerede problemstillinger i fjernvarmenet, hvad enten det drejer sig om temperatur- og trykoptimering, ændringer i dimensioner og opkoblinger i nettet, kapacitetsberegninger eller analyse af kritiske forbrugere. Sammenholdt med vores andre kompetencer på energiområdet er vi derfor i stand til at være totalrådgiver for fjernvarmeselskaberne på den tekniske del vedr. beregning, businescase, energibesparelser og tilskud. Vi har udført beregninger og lavet rådgivning hos Aars Fjernvarme, Kalundborg Forsyning, Hobro Varmeværk, Støvring Varmeværk, Hadsund Bys Varmeværk og mange flere.


Mød vores hold af  TelefonE-mail

  Besked er sendt!

  Vi vender retur til dig snarest muligt.

  Vil du høre mere?

  Vil du høre mere eller har du spørgsmål til os, så kontakter vi dig meget gerne på tlf. eller mail.   TelefonE-mail