Forside / Rådgivning / Energiledelse og energisyn

Få en mere profitabel og grøn virksomhed med energiledelse og energisyn

Hvad er energiledelse og energisyn?

Energisyn

Et energisyn er en kortlægning og analyse af virksomhedens energiforbrug. Der kan være mange økonomiske og miljørelaterede gevinster at hente ved et energisyn, da det giver et overblik over, hvor energien anvendes, og synliggør potentialet for energieffektivisering.

Mange virksomheder står overfor snart at skulle igennem 2. runde energisyn og vores dygtige energisynskonsulenter kan hjælpe jer med både energisynet, opdatere jer på de nyeste retningslinjer og sørge for at I får mest ud af energisynet.

Vi har lavet en kort film, der viser dig, hvordan du kan gøre en bunden opgave til en strategisk fordel.  Se den hér.

Interesseret i et energisyn der gør en tvungen udgift til en klog investering? Få et tilbud.

Energiledelse

Energiledelse er ligesom andre ledelsessystemer en systematisk og struktureret proces med fokus på forbedringer for bedre udnyttelse af virksomhedens ressourcer. Med energiledelse er målsætningen bedre udnyttelse af de energimæssige ressourcer, så virksomhedens mål opnås med et lavere forbrug af fx el, vand, fjernvarme, olie og gas.

Etablering af energiledelse foregår i praksis ved at implementere organisatoriske procedure- og IT-relaterede tiltag, herunder etablering af best practice. Tiltagene opdeles typisk i adfærdsmæssige og tekniske tiltag.

Loven forpligter store virksomheder og private institutioner til at få udført et uafhængigt energisyn efter en anerkendt standard hvert fjerde år. Man kan dog undtages fra kravet om energisyn, hvis man har et certificeret energiledelsessystem, hvor energisyn indgår som en del af ledelsessystemet.

Interesseret i værdiskabende energiledelse? Få et tilbud.

Læs mere om både energisynet og energiledelse nedenfor (tryk på fanerne):

Få en grønnere profil, lev op til lovkravene, og hiv besparelser hjem. Vi sørger for, at jeres virksomhed lever op til EU-lovkravene og høster de maksimale fordele af energisynet. Med et energisyn bliver jeres energiforbrug kortlagt, og I får overblik over, hvor der kan spares energi og penge. Og ved at indføre energiledelse sikrer I, at energien udnyttes bedst muligt år efter år.

Vi er godkendt til at udføre energisyn for industri- og erhvervsvirksomheder (etype A + B ) og har også en teknisk ekspert (fremstilling) jf. Energistyrelsens bekendtgørelse om energisyn.

Hvad er energisynet?

Hvert fjerde år skal store virksomheder som led i EU´s klimaplan foretage et energisyn, der har til formål at nedbringe CO2-udledningen. Men der er flere tilgangsvinkler til at løse den opgave, man kan leve op til minimumskrav, eller man kan sørge for at gøre en bunden opgave til en strategisk grøn investering. Vi foretrækker den sidste mulighed.

Hvem er omfattet af energisynet?

Virksomheder med over 250 ansatte og som har en årlig omsætning på mindst 50 mio. euro eller har en årlig balancesum på mindst 43 mio. euro.

Med vores energisyn får I

 • Grundig gennemgang af jeres maskiner, processer og udstyr
 • Overblik over energiforbruget
 • En konkret handlingsplan, der afdækker projekter hvor der kan spares energi og opnåes en grønnere profil
 • Dokumentering af jeres indsats
 • Evt. hjælp til implementering af projekterne

Læs mere om energisyn hér.

Energiledelse hjælper din virksomhed med at få kontrol og overblik over virksomhedens energiforbrug. Og erfaringer viser, at værktøjet kaster besparelser af sig på 10-15% af det samlede energiforbrug, hvilket styrker jeres grønne profil og jeres bundlinje. Vi arbejder for, at I vellykket kan implementere et energiledelsessystem i virksomheden, certificeret efter ISO 50001. Efter endt samarbejde kan du stadig trække på os, for vi tilbyder også hjælp til at vedligeholde driften.

Vi har også kompetencer til at auditere og vurdere energiledelsessystemernes effektivitet, opbygning og compliance i henhold til ISO 50001-krav.

Hvad I opnår med energiledelse

 • Overblik og kontrol over jeres energiforbrug
 • I reducerer jeres energiforbrug og CO2-udledning
 • Mulighed for PSO-reduktion
 • Bedre udnyttelse af energien
 • En grønnere profil

EnergySolutions energiledelse rummer følgende proces

 • Vi skaber overblik over jeres energiforbrug og etablerer en baseline. Herunder opbygges modeller til at håndtere data. Vi rådgiver jer om, hvad I skal bruge af ressourcer for at indføre energiledelsen. Sammen identificerer vi energimål og skaber handlingsplaner for, hvordan jeres virksomhed indfrier ISO 50001-kravene.

 • Vi udfører energispareprojekter og optimerer eksisterende anlæg. Vi hjælper jer med at indføre de nye systemer og processer. Og vi sørger for, at medarbejderne gennem uddannelse og træning er klædt på til ISO 50001.

 • Vi analyserer og måler resultaterne af energiledelsen og foretager en intern audit af energiledelsessystemet.

 • Vi klæder jer på til selve certificeringen, og vi sætter løbende ind med forbedringer, så I lever op til kravene.


Mød vores hold af  TelefonE-mail

  Besked er sendt!

  Vi vender retur til dig snarest muligt.

  Vil du høre mere?

  Vil du høre mere eller har du spørgsmål til os, så kontakter vi dig meget gerne på tlf. eller mail.   TelefonE-mail