Forside / Rådgivning / Energispareordningen – Erhvervspuljen

Energistyrelsens erhvervspulje

Ved udgangen af 2020 sluttede den gamle energispareordning, hvor både private og erhverv via energiselskaberne kunne få tilskud til energiforbedringer.

Fra 1. oktober 2020 er der i stedet åbnet op for ansøgningsrunder til Energistyrelsens erhvervspulje vedr. erhvervstilskud til energieffektivisering, hvor der kan ansøges om tilskud til energirenovering af bygninger samt procesoptimering i virksomheder. En ordning der kører frem til 2029.

FORSTÅ ERHVERVSPULJEN PÅ UNDER 2 MIN MED 9 PUNKTER

 • Virksomheder søger tilskud online ved Energistyrelsen, og modtager tilskuddet direkte
 • Ved ansøgning skal virksomhedens NemID benyttes, og kan efterfølgende tilknytte en ekstern rådgiver til håndtering af ansøgningsprocessen
 • Tilskuddet kan maksimalt udgøre 7 øre pr. kWh pr. leveår. Tilskuddet skal som minimum udgøre 10.000 kr. pr. projekt
 • Energisparetiltagets levetid er fastsat i år ud fra fastlagt tabel af energisparetiltag fastlagt af Energistyrelsen
 • Ansøgningsprocessen er opdelt i fire faser (fase 1: simpel ansøgning, fase 2: detaljeret ansøgning, fase 3: projektarbejde og fase 4: dokumentation/udbetaling)
 • Der åbnes op for ansøgning af tilskudsmidler flere gange årligt
 • Tilskudspuljerne er konkurrenceudsat, så de ansøgte projekter konkurrerer om tilskuddet i fase 1, ved laveste ansøgte øre pr. kWh pr. års levetid
 • Tilskuddet kan højst udgøre 30 %, 40 % eller 50% af den samlede investering afhængig af virksomhedsbetegnelse som hhv. lille, mellemstor eller stor virksomhed
 • Konverteringer fra fossile brændsler opnår en konkurrencefordel, da budprisen (øre pr. kWh pr. leveår) reduceres med fastlagt prioriteringsfaktor som er bestemt af Energistyrelsen

Nedenfor er der en yderligere beskrivelse af erhvervspuljen – du kan også læse mere på Energistyrelsens hjemmeside.

TILSKUDSKRAV

 • Projektet må ikke være påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud i fase 2
 • Nuværende anlæg skal have været i funktionsdygtig drift i mindst 24 måneder, og der kan ikke søges tilskud til almindeligt vedligehold
 • Tilbagebetalingstiden for energispareprojektet må ikke være kortere end 2 år eller længere end 10 år, når tilskuddet medregnes

TILSKUDSFORDELING FASTLAGT I MIO. KR. INDTIL 2029

Tilskudsmidler i mio. DKK pr. år. Der er flere årlige ansøgningsrunder i hele perioden.

PROCESSEN FRA PROJEKTIDÉ TIL ERHVERVSTILSKUD

Processen for opnåelse af tilskud er opdelt i fire faser. Udover at skulle efterleve krav i de respektive faser, er der deadlines, som skal overholdes for at få tilskud.

VI FORSTÅR DIN UDFORDRING VED AT GÅ FRA PROJEKTIDÉ TIL EKSEKVERING

I EnergySolution sætter vi dig i stand til at optimere din produktion så den bliver mere bæredygtig – med eller uden tilskud. Vi tager gerne en snak med jer om hvordan vi kan bistå i hele processen fra kortlægning af projekter til ansøgning, dokumentation og udbetaling. Tag fat i vores rådgivere, som du finder kontaktoplysninger på øverst til højre på siden.

Få tilsendt guide

Få tilsendt EnergySolutions guide til oprettelse af fase 1 ansøgning og tilknytning af rådgiver :

  Du bliver samtidig tilmeldt vores nyhedsbrev, men kan til enhver tid framelde det igen.

  Kontaktperson


  Mød vores hold af   TelefonE-mail

   Besked er sendt!

   Vi vender retur til dig snarest muligt.

   Vil du høre mere?

   Vil du høre mere eller har du spørgsmål til os, så kontakter vi dig meget gerne på tlf. eller mail.    TelefonE-mail