Forside / Rådgivning / Produktionsoptimering

Produktionsoptimering der kan ses på bundlinjen


Hvad er produktionsoptimering?

Produktionsoptimering kan dække over mange ting, fx udfordringer med indeklima, flaskehalse, spild samt nedbrud på linjer og udstyr. Det kan også være ustabile processer, at få udnyttet overskudsvarme, for høje produktionsomkostninger eller komplet nytænkning af produktionen og dens processer. Og når vi gerne vil hjælpe jer med produktionsoptimering, drejer det sig om, at I får den bedste og mest effektive produktion for den mest rentable investering.


Det betaler sig

Det betaler sig at investere i vores rådgivning omkring produktionsoptimering. Jeres virksomhed reducerer energiforbruget, sparer penge og bidrager til den grønne omstilling. Derudover kan der være sidegevinster som forbedret indeklima og produktionsforhold.

 

Vi er mestre i at tænke forskellige systemer og processer sammen, og vi stræber efter at finde den bedste løsning. Under et samarbejde med os vil vi blandt andet belyse de økonomiske konsekvenser af forskellige optimeringsløsninger. Desuden kan vi sikre finansiering af optimeringsprojektet ved et salg af jeres energibesparelse.


Vores rådgivere er specialiseret indenforfølgende områder:

 • Procesoptimering

  Komplicerede processer med dusinvis af komponenter som varme, køl og befugtning. Det er vi klædt på til at analysere og tænke sammen.

   

  Vi har rådgivere, som har sorte bælter i LEAN Six Sigma, hvilket gør dem i stand til at jonglere med store datasæt fra jeres produktion og finde smarte løsninger til at undgå fejl og spild. Med det resultat at I erhverver jer mere effektive processer til lavere omkostninger. Læs mere om procesoptimering hér.

   

  Forprojekt

  Er jeres projekt komplekst, kræver eksterne kompetencer eller kræver en stor investering? Så kan et forprojekt være en rigtig god investering til beslutningsprocessen. Læs mere om forprojekter hér.

   

  Overskudsvarme

  Udnytter I jeres overskudsvarme? Læs mere om overskudsvarme i industrien hér.

 • Industriventilation

  Vi definerer den mest optimale ventilationsløsning baseret på jeres indeklimaparametre. Vi foretager målinger, der viser, hvordan det nuværende ventilationssystem performer, og hvad der kan gøres bedre. På baggrund af jeres ønsker opstiller vi en business case.

   

  Med succesfulde projekter fra både fødevareproduktion og industri har vi stor erfaring indenfor industriventilation. Projekter som har mundet ud i øget produktkvalitet, forbedret indeklima og genanvendelse af overskudsvarme. Læs mere om industri- & procesventilation hér.

 • Køl

  Industriel køl bruger masser af energi, og der er ofte basis for at genvinde noget af kølesystemets overskudsvarme. Vi rådgiver om, hvordan man kan køle mest energieffektivt. For industrielt køl vil det altid være relevant at undersøge, om frikøl kan dække dele af kølebehovet. For eksempel er det i plastproduktion muligt at erstatte konventionel mekanisk køl med op til 60 % ved at installere en frikøler til køling af sprøjtestøbemaskiner.

 • Befugtning

  I produktionslokalerne vinder forstøvning af vand frem, fordi det kan bruges til køling og afhjælpe statisk elektricitet. Vi har kompetencer indenfor forskellige typer af befugtning. Vi rådgiver om de korrekte valg, og så er vi i stand til at tænke befugtning sammen med ventilations- og varmesystemer. Hvilket er en forudsætning for, at befugtning virker optimalt.

   

  Læs mere om befugtning hér.

 • Tørreprocesser

  Vi optimerer eksisterende udstyr og designer nye tørreprincipper for at opnå den mest effektive proces. Industrielle tørreprocesser er blandt de mest energitunge processer. Her kan en lille procentmæssig besparelse gøre, at energiprojektet hurtigt kan betale sig. Og virksomheder sparer typisk 15-30% af det samlede energiforbrug ved at optimere processen.

 • Kedel- og dampsystemer

  EnergySolution udfører beregninger og analyser af kedel- og dampsystemer. Der beregnes virkningsgrader ud fra tre forskellige metoder:

  • Den indfyrede mængde af brændsel måles og sammenholdes med den producerede energi.
  • Røggassen analyseres og efterfølgende udregning.
  • Røggasmængden måles, kombineres med en røggasanalyse og den producerede varmeeffekt virkningsgraden af systemet udregnes.

  Der udføres desuden behovsanalyser, som sammenholdes med brændsels- og teknologitype.

 • Trykluft og vacuum

  Trykluft står ofte for en væsentlig del af energiforbruget, og derfor kan det være en god idé at optimere eller udskifte eksisterende udstyr. Hvis du overvejer at investere i projekt med trykluft, bør energibesparelsen beregnes på baggrund af en behovsanalyse af trykluftsforbruget. Dette er nødvendigt for at vælge type af kompressor og styring til virksomhedens forbrug. Vi laver trykluftsprojekter med de mest erfarne og professionelle leverandører på markedet. Læs mere om trykluft hér.

 • Optimering af fjernvarmenet

  Vi har de regnetekniske kompetencer til at løse komplicerede problemstillinger i fjernvarmenet, hvad enten det drejer sig om temperatur- og trykoptimering, ændringer i dimensioner og opkoblinger i nettet, kapacitetsberegninger eller analyse af kritiske forbrugere.

  Læs mere om optimering af fjernvarmenet hér.

Kontaktperson


Mød vores hold af

  Privacy Preferences

  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.

  Vi anvender cookies på energysolution.dk, for at tilpasse indhold, funktioner og annoncer og analysere trafikken.