Forside / Rådgivning / Produktionsoptimering

Produktionsoptimering der kan ses på bundlinjen

Hvad er produktionsoptimering?

Produktionsoptimering kan dække over mange ting, fx udfordringer med indeklima, flaskehalse, spild samt nedbrud på linjer og udstyr. Det kan også være ustabile processer, at få udnyttet overskudsvarme, for høje produktionsomkostninger eller komplet nytænkning af produktionen og dens processer. Og når vi gerne vil hjælpe jer med produktionsoptimering, drejer det sig om, at I får den bedste og mest effektive produktion for den mest rentable investering.

Det betaler sig

Det betaler sig at investere i vores rådgivning omkring produktionsoptimering. Jeres virksomhed reducerer energiforbruget, sparer penge og bidrager til den grønne omstilling. Derudover kan der være sidegevinster som forbedret indeklima og produktionsforhold.

Vi er mestre i at tænke forskellige systemer og processer sammen, og vi stræber efter at finde den bedste løsning. Under et samarbejde med os vil vi blandt andet belyse de økonomiske konsekvenser af forskellige optimeringsløsninger. Desuden kan vi sikre finansiering af optimeringsprojektet ved et salg af jeres energibesparelse.

Vores rådgivere er specialiseret inden for følgende områder:

 • Procesoptimering

  Komplicerede processer med dusinvis af komponenter som varme, køl og befugtning. Det er vi klædt på til at analysere og tænke sammen.

  Vi har rådgivere, som har sorte bælter i Lean Six Sigma, hvilket gør dem i stand til at jonglere med store datasæt fra jeres produktion og finde smarte løsninger til at undgå fejl og spild. Med det resultat at I erhverver jer mere effektive processer til lavere omkostninger.

  Læs mere om procesoptimering hér.

 • Industriventilation

  Vi definerer den mest optimale ventilationsløsning baseret på jeres indeklimaparametre. Vi foretager målinger, der viser, hvordan det nuværende ventilationssystem performer, og hvad der kan gøres bedre. På baggrund af jeres ønsker opstiller vi en business case.

  Med succesfulde projekter fra både fødevareproduktion og industri har vi stor erfaring indenfor industriventilation. Projekter som har mundet ud i øget produktkvalitet, forbedret indeklima og genanvendelse af overskudsvarme.

  Læs mere om industri- & procesventilation hér.

 • Køling

  Industriel køling bruger masser af energi, og der er ofte basis for at genvinde noget af kølesystemets overskudsvarme. Vi rådgiver om, hvordan man kan køle mest energieffektivt. For industriel køling vil det altid være relevant at undersøge, om frikøl kan dække dele af kølebehovet. For eksempel er det i plastproduktion muligt at erstatte konventionel mekanisk køl med op til 60 % ved at installere en frikøler til køling af sprøjtestøbemaskiner.

  Læs mere om industriel køling hér.

 • Befugtning

  I produktionslokalerne vinder forstøvning af vand frem, fordi det kan bruges til køling og afhjælpe statisk elektricitet. Vi har kompetencer indenfor forskellige typer af befugtning. Vi rådgiver om de korrekte valg, og så er vi i stand til at tænke befugtning sammen med ventilations- og varmesystemer. Hvilket er en forudsætning for, at befugtning virker optimalt.

  Læs mere om befugtning hér.

 • Tørreprocesser

  Vi optimerer eksisterende udstyr og designer nye tørreprincipper for at opnå den mest effektive proces. Industrielle tørreprocesser er blandt de mest energitunge processer. Her kan en lille procentmæssig besparelse gøre, at energiprojektet hurtigt kan betale sig. Og virksomheder sparer typisk 15-30% af det samlede energiforbrug ved at optimere processen.

  Læs mere om industriel tørring hér.

  Læs mere om udtørring af produktionslokaler (efter rengøring) her.

 • Kedel- og dampsystemer

  Kedel- og dampsystemer kan transportere og genbruge varmeenergi.

  I EnergySolution er vi specialister ud i dimensionering af kedel- og dampsystemer, fordi vi måler og analyserer os frem til de mest optimale løsninger. Ved at undersøge kedel- og dampsystemers funktioner og energiforbrug samt udledning af gasser fra afbrænding, kan vi optimere systemerne, så de yder langt mere effektivt, miljøvenligt og energibesparende.

  Vi kigger aldrig kun på kedel- og dampsystemet i en produktion, men undersøger hele produktionsflowet og de forskellige deles samspil. På den måde skaber vi langsigtede og holdbare løsninger for vores kunder.

  Læs mere om kedel- & dampsystemer hér.

 • Trykluft

  Trykluft står ofte for en væsentlig del af energiforbruget, og derfor kan det være en god idé at optimere eller udskifte eksisterende udstyr. Hvis du overvejer at investere i projekt med trykluft, bør energibesparelsen beregnes på baggrund af en behovsanalyse af trykluftsforbruget. Dette er nødvendigt for at vælge type af kompressor og styring til virksomhedens forbrug. Vi laver trykluftsprojekter med de mest erfarne og professionelle leverandører på markedet.

  Læs mere om trykluft hér.

Andre områder som vores rådgivere har stor erfaring inden for:

Udover vores specialer, arbejder vi også indenfor en række andre områder der i en lidt bredere forstand også falder under kategorien produktionsoptimering, som vi har stor og god erfaring med.

 • GAP-analyse

  Er jeres projekt komplekst, kræver eksterne kompetencer eller kræver en stor investering? Så kan en foranalyse/GAP-analyse være en rigtig god investering til beslutningsprocessen.

  Læs mere om Foranalyser/GAP-analyser hér.

 • Målinger og udstyr

  Gennemgående målinger af en virksomheds produktionsflow underbygger en optimal optimering af produktionsdriften. I EnergySolution har vi erfaringen og ikke mindst udstyret til at måle på alle typer af produktionsflow og derefter analysere dataene.

  Læs mere om målinger og hvordan vi kan hjælpe jer med målinger hér.

 • Overskudsvarme

  Mange industrivirksomheder genererer overskudsvarme fx fra el og varmeforbrugende maskiner og processer. Typisk kan man udnytte overskudsvarme fra trykluftskompressorer, køleanlæg og lignende til rumopvarmning. Udnytter I jeres overskudsvarme?

  Læs mere om overskudsvarme i industrien hér.

 • Optimering af fjernvarmenet

  Vi har de regnetekniske kompetencer til at løse komplicerede problemstillinger i fjernvarmenet, hvad enten det drejer sig om temperatur- og trykoptimering, ændringer i dimensioner og opkoblinger i nettet, kapacitetsberegninger eller analyse af kritiske forbrugere.

  Læs mere om optimering af fjernvarmenet hér.

Kontaktperson


Mød vores hold af  TelefonE-mail

  Besked er sendt!

  Vi vender retur til dig snarest muligt.

  Vil du høre mere?

  Vil du høre mere eller har du spørgsmål til os, så kontakter vi dig meget gerne på tlf. eller mail.   TelefonE-mail