Forside / Ventilation

Ventilation

INDUSTRI- & PROCESVENTILATION

Ventilationen i en produktion er kritisk, da fungerende ventilation sikrer opretholdelse af indeklimaparametrene i produktionslokalet, således at personalet ikke hæmmes af for lav eller høj rumtemperatur eller utilstrækkeligt luftskifte. Ventilationen sikrer desuden optimalt produktionsmiljø for diverse maskineri, som ofte performer bedst med færrest fejlproduktioner ved stabil temperatur.

STYRING OG OPTIMERET DRIFT

De korrekte styringsparametre for et ventilationssystem har stor indflydelse på driftsøkonomien for et ventilationsanlæg. EnergySolution kan definere og beregne den mest optimale ventilationsløsning baseret på de ønskede indeklimaparametre samt måle performance for eksisterende ventilationsanlæg.

INTEGRERING OG SAMSPIL MED ANDRE TEKNOLOGIER

Optimal ventilation i produktionsmiljøer skal ses som en del af et samspil mellem flere teknologier som køl, befugtning, varme samt intern varmebelastning.

Hos EnergySolution har vi omfattende erfaring med kortlægning af den interne varmebelastning i et produktionslokale, da dette er en af de vigtigste parametre for fremtidssikret design af en driftsøkonomisk ventilationsløsning.

VORES ERFARING

EnergySolution har gennemført store ventilationsprojekter hos kunder som Kamstrup, Færch Plast, Sky-Light m.fl., hvor vi har været involveret i alle faser fra idé og forprojekt til projektledelse og indkøring af anlægget.


Mød vores hold af  TelefonE-mail

  Besked er sendt!

  Vi vender retur til dig snarest muligt.

  Vil du høre mere?

  Vil du høre mere eller har du spørgsmål til os, så kontakter vi dig meget gerne på tlf. eller mail.   TelefonE-mail